Spisak predmeta za studente koji su na studijskim programima:

- Poslovna ekonomija i preduzetništvo (PEP)

- Finansije bankarsto i osiguranje (FBO)

- Pravo