Cilj savladavanja predmeta "Ekonomska politika" je ovladavanje modalitetima uloge države u privredi.

Osnovna literatura je skripta "Ekonomska politika", a dostupna je na sajtu VŠPEP, kod koordinatora ili nastavnika.

U cilju lakšeg kontakta sa materijom, snimljena su video predavanja.